V�lkommen till Jerlov-company!

H�r samlar vi landets fr�msta f�retag inom alla aff�rsomr�den. Vi l�gger till l�nkar allt eftersom vi hittar dem, har vi inte hittat din l�nk �n? L�gg till den sj�lv genom att l�tt klicka dig in p� "L�gg till din l�nk" och fyll i de olika f�lten.

Tigerfakta

Tiger (Panthera tigris) �r ett kattdjur som endast lever i Asien. Tigern �r det st�rsta nu levande kattdjuret. Man delar upp de idag f�rekommande best�ndet i sex underarter. Ut�ver detta k�nner man till tre utd�da underarter. De flesta tigrar lever i fuktig tropisk och subtropisk l�vskog, men finns �ven i tempererade l�v- och barrskogar. I denna milj� utg�r p�lsens m�nster bra kamouflage. Tigern �r en god simmare och badar ofta. Den jagar ensam och �ter fr�mst medelstora djur ur familjerna svindjur och hjortdjur, men tigern �r opportunistisk och �ter det den kommer �ver, s� dieten inkluderar �ven fisk, f�glar, insekter, amfibier, reptiler, gnagare, piggsvin och primater.

M�nniskan �r den enda art som utg�r n�got allvarligt hot mot tigern. Tjuvjakt och m�nniskans omvandling av milj�n i de omr�den d�r den lever har tillsammans reducerat tigerpopulationerna kraftigt, s� att den nu r�knas som starkt hotad. Trivialnamnet tiger h�rstammar fr�n det grekiska ordet tigris som troligtvis �r besl�ktat med det avestiska ordet f�r pil, tigri, och skulle d�rmed syfta p� djurets potential till h�ga hastighet.